A megfigyelés elkezdődött!

Az országos hatósági nyilvántartásban kamaz arcképmásokból képzett arcképprofilok szerepelnek, azaz nem maga a fénykép, hanem az ahhoz rendelt úgynevezett technikai kapcsoló számok, amelyek alkalmatlanok az arckép visszafejtésére. Az arcképmásból képzett arcképprofil is személyes adatnak minősül.

A profilokban csak ügyhöz kötötten kereshetnek a jogosult szervek, egyebek mellett a bíróság, a rendőrség, az ügyészség, a büntetés-végrehajtás vagy más nyomozást végző szerv. Az arcképelemzésnek két típusa lehet: ismeretlen ember azonosítása és személyazonosság ellenőrzése.

A jogszabály hatályba lépése után egy úgynevezett ősfeltöltést végeznek azért, hogy a központi szervnél rendelkezésre álljanak a – törvényben meghatározott – nyilvántartásokban kezelt arcképek.

A kezelő például úti okmányokból felismervagy közlekedési okmányokból származó adatokat kap meg, de rendelkezésére állnak adatok a menekültügyi vagy a központi idegenrendészeti nyilvántartásból is. Módosították a hírközlési törvényt is annak érdekében, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a megfelelő formátumban kapjon adatokat az egyes szolgáltatóktól.

Erősen veszélyezteti a személyi jogokat

A profilalkotási technológia arrrrcazért jelent különös veszélyt a magánszférára, mert míg személyazonosító irattal vagy akár ujjlenyomattal való azonosításhoz szükség lehet az érintett együttműködésére (igazolvány átadása, ujjlenyomat adása), az arcképpel bármilyen helyzetben az érintett tudta nélkül is könnyedén azonosíthatóvá válik.

Bármilyen helyzetben, automatizáltan elvégezhető azonosítással az emberek elveszítik a személyazonosságuk felfedése fölötti ellenőrzésüket. Ezt a veszélyt különösen valóssá teszi a térfigyelő kamerák elterjedése.

Egy CCTV rendszer esetleges összekötése az adatbázissal vagy képeinek felhasználása lehetővé teszi az utcán sétálók vagy egy tömeg tagjai, például egy tüntetésen résztvevők azonosítását.

A jogvédők úgy vélték, ez súlyosan sérti a személyes adatok védelmét, ami alapvető jogba, s mivel a jogi garanciák elégtelenek, a törvény nem felel meg az alapjog korlátozás arányossági követelményének, de a törvényt megszavazták.

Üdvözlettel:

MNS Védelem Kft csapata