Önnek jogai vannak!

Jótállási jog

A vásárlót megillető legerősebb jogosultság továbbra is a jótállási jog marad. A garancia (jótállás) egy ígéret a gyártó, importőr, olykor a kereskedő részéről, hogy adott idő alatt a meghibásodásért kezeskedik. Ezekben az esetekben az eladónak, gyártónak kell bizonyítania azt, hogy a vevő nem a rendeltetésének megfelelően használta az eszközt.

Young couple in consumer electronics store looking at latest television

A kellékszavatossági jog érvényesítése esetén – szemben a jótállással – a vásárló kötelezettsége bizonyítania azt, hogy a hiba már a vásárláskor létezett. Azonban fogyasztói szerződések esetében az első hat hónapban fordított a bizonyítási kötelezettség. Így meghibásodás esetén vélelmezni kell, hogy a termék hibája már vásárláskor is fennállt: ebben az esetben az eladó felel a hibáért. Az új rendelet – amely május 14-én lépett hatályba – kimondja: szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania.

Tegyen panaszt!

Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének a módjára. A szerződés megkötése bizonyított, ha a vevő felmutatja a számlát vagy nyugtát. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése azonban nem minősül – a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti – panasznak. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről – annak bejelentésekor – nem tud nyilatkozni, akkor 5 munkanapon belül, igazolhatóan köteles értesíteni a fogyasztót. Végül a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy a cserét 15 napon belül elvégezze.

Változtak a szavatossági és jótállási ügyekre vonatkozó szabályok, a piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó normák, mindemellett megjelentek olyan új előírások, amelyek az egyes speciális szerződéstípusokra – például a távol lévők között, vagy az üzleten kívül kötött szerződésekre –  vonatkozó kérdéseket rendezi a fogyasztói jogok és érdekek mentén.

Feltétlenül olvassa el hasznos tanácsainkat az Ön és családja biztonsága érdekében!

Ismerje meg, legújabb pénztárcabarát pánikriasztó rendszerünket!

Üdvözlettel:

Az MNS Védelem Kft csapata.