Teljes felelősséget kell vállalnia!

A GDPR előírja, hogy az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Tehát egy cégnek kell vállalnia a felelősséget, ha olyan könyvelő irodával dolgozik együtt, ahol a személyes adatok nincsenek biztonságban. Ezért érdemes a már meglévő szerződéseket is felülvizsgálni, szükség esetén módosítani. Fontos kitétel, hogy az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti szerződést írásba kell foglalni, illetve, hogy szerződés köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben. A szerződésben – többek között –…continue reading →

Jön a GDPR: bekamerázható-e a telephely, rendelő, bolt?

Az elektronikus megfigyelőrendszerek árának csökkenésével egyre több vállalkozás alkalmaz kamerarendszert. Figyelik a telephelyre belépő és távozó személyeket, a munkavállalókat, illetve a közlekedő ügyfeleket. A megfigyelésre sok esetben úgy kerül sor, hogy annak szükségességét előzetesen nem vizsgálják, abból kiindulva, hogy jobb, ha a munkáltató/vállalkozás/üzemeltető mindenről tud, illetve a felvétel bizonyos esetekben még jól is jöhet. Az elektronikus megfigyelés azonban személyes adatok kezelését is jelenti, hiszen természetes személyek képmását – esetleg hangfelvételét is – rögzítik. Ahhoz pedig, hogy erre jogszerűen kerülhessen sor, számos feltételnek meg kell felelni. Először is, az adatkezelésnek a törvényben meghatározott céllal…continue reading →

Adatkezelés munkahelyen: így tegyünk rendet!

A vállalkozások munkavállalóik személyes adatait kezelik, egyebek mellett a munkaszerződésbe foglalt személyes adatokat (név, lakcím, születési hely, idő, bankszámlaszám stb.), a munkahelyi ellenőrzés során keletkező személyes adatokat (telefon-, e-mail-, webhasználat, GPS), valamint a bérszámfejtéshez szükséges személyes adatokat. Ezen adatkezelésekre a munka törvénykönyve (Mt.) felhatalmazást ad, emiatt sok esetben – tévesen – úgy vélik a vállalkozások, hogy miután a törvény szerint birtokolhatják az adatokat, az adatvédelmi rendelkezéseknek is eleget tesznek. Az Mt.-ben rögzített jogosítvány azonban nem menti fel az adatkezelőket az adatvédelmi szabályok hatálya alól. Hogy az új rendeletnek megfeleljünk, első lépéseként be kell…continue reading →

Határoljuk el egymástól pontosan a tevékenységeket!

Az adatvédelem azokat a természetes személyeket (pl. ügyfelek, vendégek, fogyasztók, dolgozók) védi, akik személyes adataiknál fogva beazonosíthatóak, függetlenül attól, hogy az adatokat elektronikusan vagy papíralapon tárolja. Minden vállalkozás, amely természetes személyek adatait felveszi, rögzíti, tárolja, gyűjti, vagy dönt egyéb adatkezelésről, adatkezelőnek minősül és több kötelezettségnek is eleget kell tennie. Ez azt jelenti, hogy minden működő vállalkozásnak, így tehát a könyvelőirodáknak, webshopoknak is foglalkozniuk kell az adatvédelemmel, hiszen nehéz elképzelni olyan működést, amely során a vállalkozás ne kezelne személyes adatokat, mint például a név, telefonszám, e-mail-cím stb. A könyveléssel, bérszámfejtéssel foglalkozó vállalkozások többek között…continue reading →

Tudja, mennyi információt tárol Önről az Google?

Az úgynevezett elfeledtetéshez való jogról az európai általános adatvédelmi rendelet GDPR 17. cikke rendelkezik. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs…continue reading →

Az Ön cége megfelel az EU új adatvédelmi előírásainak?

Ha a lenti kérdésekre minden válasza igen, Ön nyugodtan hátra dőlhet. Ha viszont több kérdésre nemmel válaszol, érdemes egy teljesen díjmentes konzultációt kérnie a lenti űrlap segítségével. Az Ön Cégének kamerarendszere, beléptető rendszere rendelkezik (NAIH) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósági nyilvántartási számmal? Van törvényes adatkezelő kinevezve, szabályozva van a betekintésre jogosultak köre? Kamerarendszer, beléptető rendszer rendelkezik adatkezelési és adatbiztonsági szabályzattal? Adatkezelésről munkavállalói tájékoztatóval rendelkeznek? Tájékoztatót, szabályzatot a munkavállalók ellenjegyezték (elolvasta, tudomásul vette)? Vannak e tájékoztató táblák az adatkezelés megkezdése elött? Tájékoztató táblákon szerepel az adatkezelő elérhetősége? Felvételek, adatok megismerése, továbbítása dokumentálva van? Rendelkeznek…continue reading →

GDPR: általános adatvédelmi rendelet

Szigorú szabályokat vezet be a magánszemélyek adatainak védelmére az Euró­pai Unió rendelete, amely 2018. május 25-én lép hatályba (GDPR: General Data Protection Regulation, általános adatvédelmi rendelet).   Rekordbírság fenyegeti mindazokat, akik szándékosan vagy „csak” trehányságból törvényt szegnek. Fontos kiemelni, hogy nemcsak a digitálisan tárolt személyes adatokról van szó, hanem mindenféle hordozóról, tehát a papírról is - ideértve a HR-aktákat. Az alapvető elv az EU közérdekű tájékoztatója szerint roppant egyszerű: Minden vállalkozásnak kötelessége megvédeni azon személyek jogait, akik megadják az adataikat. Az adatvédelmi incidenseket (pl. elvesztés, kibertámadás, belső visszaélés) az észlelésüket követő 72 órán…continue reading →

Így verhetnek át

Egy jótállási vagy szavatossági reklamáció esetén melyek azok az ajánlatok az eladó részéről, amelyeket nem kell elfogadnunk? Mi a teendőnk, ha az eladóval, szolgáltatóval nem tudunk dűlőre jutni? Kihez fordulhatunk ebben az esetben? Megkerestük a válaszokat! Gyakran halljuk azt, hogy a hibás termék árát az adott üzletben kell levásárolni. Ez nem jogos, nem muszáj elfogadnunk. A levásárlás egy nem létező jogi kategória, erre senkit nem lehet kötelezni. Amennyiben nem tudunk dűlőre jutni az eladóval, vetessünk fel jegyzőkönyvet a helyszínen. Csere esetén csak ugyanolyan termékre történő csere lehetséges. Ha az eladó egy drágább terméket…continue reading →

Pénztárca kiürítő áruházi trükkök. Ne dőljön be nekik!

Bár a kis boltok le vannak maradva ezen a területen, a nagy áruházláncok mindig mindent céltudatosan készítenek elő. A januári nagy kiárusításokat is. Tudatos kampányok, polc elrendezések, érzelmekre való hatás, és előre megtervezett útvonalak, amin valószínű szépen végig is fogunk sétálni. Sokan otthon döbbennek rá, hogy jóval többet költöttek, mint amennyit akartak vagy megengedhettek volna maguknak. Rövid összefoglalónkkal szeretnék segíteni, hogy Ön ne essen ebbe a hibába, legyen résen a vásárlásai során! 9 jól bevált áruházi trükk, és ami mögötte van A nagy áruházak mindent elkövetnek, hogy a kosárba több árucikket pakoljunk. Hogyan…continue reading →

Hogyan használja biztonságosan bankkártyáját Karácsonykor?

Karácsonykor az átlagember többet vásárol, mint az év bármely más időszakában. Ez rendjén is van. De nem lehet elégszer kihangsúlyozni, hogy nem árt körültekintőnek lenni a karácsonyi forgatagban. Miért? Az egyik legkényelmesebb, ám legveszélyesebb módja annak, amit irataink, értékeink tárolására el lehet képzelni az, amikor magunkkal hordjuk pénztárcánkban az összes fontos iratot, persze készpénzzel és bankkártyával együtt. Ez praktikus ugyan, hiszen így minden egy helyen megtalálható. Ám a multi funkciós erszény elveszítése vagy ne adj’ Isten lopása súlyos anyagi károkat tud okozni. Nem beszélve arról, hogy az okmányok újbóli beszerzése igen sok idővel…continue reading →